rss search

next page next page close Daarin (de Koran) is de remedie voor de grootste ziekte: namelijk ongeloof, hypocrisie, vergissing, en afdwaling. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Preek 176] "
next page next page close Leer het Boek van Allah de Almachtige, want het is de beste der spraak en de meest eloquente vermaning. Onderwijs jezelf door middel van de Koran, want het is de bron voor de harten. Wordt genezen door zijn licht, want het is de remedie voor alles wat zich in het hart bevindt. Blink uit in zijn recitatie, want het is de beste der verhalen. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, 150] "
next page next page close Hij, de Allerhoogste, heeft Zich voor hen (de mensen) geopenbaard in Zijn Boek zonder dat zij Hem waarnemen door hen Zijn kracht te tonen. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Preek 147] "
next page next page close Goedaardigheid naar je ouders toe is de beste verplichte daad. Imam Ali (as) - {Mizanul Hikmah, V. 10, P. 709} "
next page next page close O' mensen, laat Allah zien dat je van Hem vreest op momenten van geluk net zoals u van Hem vreest in tijden van nood. Degene die een gemakkelijk leven heeft gekregen heeft niets te vrezen en heeft verder ook niet in de gaten heeft dat degene snel fouten begaat. Wanneer degene wordt getroffen met nare omstandigheden, heeft degene het niet door dat dit een proef is van de gewilde beloning. Imam Ali (as) – [Najhul al-Balagha, Zeggen 358] "
next page next page close Neem lessen van wat Allah deed met Satan. Hij (Satan) heeft zijn vele goede daden en inspanning verwaarloosd. En dit maar door ineens arrogant te zijn. Dus wie zal door Allah vergeven worden voor zo een zonde als deze? Imam Ali (as) – [Nahjul-Balagha, zeggen nr. 192] "
next page next page close De frequentie van de recitatie en de mate van het bereiken van de oren zal hem (de Koran) niet oud maken. Imam Ali (as) – [Nahj al-Balagha, Preek 156] "
next page next page close Voorwaar, er is geen goedheid in een recitatie dat geen contemplatie bevat. Voorwaar, er is geen goedheid in de aanbidding zonder inzicht en begrip. Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 211, nr. 4] "
next page next page close Blindheid is beter dan excessief kijken. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, p. 95] "
next page next page close De waarheid is de sterkste ondersteuning.” Imam Ali (as) - [Ghurur al Hikam. No 716] "
next page next page close Wijsheid is een boom die groeit in het hart en fruit oogst op de tong. Imam Ali (as) – [Ghurar Al Hikam, nr 1992] "
next page next page close Als iemand behoefte heeft om te weten hoe hij staat in relatie tot Allah, kan hij zijn situatie evalueren in relatie tot zijn zondes tegen Allah; dat zal zijn waardigheid zijn voor Allah, de Gezegende, de Verhevene. Imam Ali (as) – [Bihar Al Anwar, vol 70. P 18] "
next page next page close Iemand die ergens van houdt brengt het voortdurend op. Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 7851] "
next page next page close De piek van de rede is de bestrijding van begeerten. Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 5263] "
next page next page close Een slaaf van zijn verlangens is meer vernederd dan een geëigende slaaf. Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6298] "
next page next page close
thumbnail Het oog van de beminnaar.. zoom
next pagenext page
"Daarin (de Koran) is de remedie voor de grootste ziekte: namelijk ongeloof, hypocrisie, vergissing, en afdwaling. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Preek 176] "
article post
"Leer het Boek van Allah de Almachtige, want het is de beste der spraak en de meest eloquente vermaning. Onderwijs jezelf door middel van de Koran, want het is de bron voor de harten. Wordt genezen door zijn licht, want het is de remedie voor alles wat zich in het hart bevindt. Blink uit in zijn recitatie, want het is de beste der verhalen. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, 150] "
article post
"Hij, de Allerhoogste, heeft Zich voor hen (de mensen) geopenbaard in Zijn Boek zonder dat zij Hem waarnemen door hen Zijn kracht te tonen. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Preek 147] "
article post
"Goedaardigheid naar je ouders toe is de beste verplichte daad. Imam Ali (as) - {Mizanul Hikmah, V. 10, P. 709} "
article post
"O' mensen, laat Allah zien dat je van Hem vreest op momenten van geluk net zoals u van Hem vreest in tijden van nood. Degene die een gemakkelijk leven heeft gekregen heeft niets te vrezen en heeft verder ook niet in de gaten heeft dat degene snel fouten begaat. Wanneer degene wordt getroffen met nare omstandigheden, heeft degene het niet door dat dit een proef is van de gewilde beloning. Imam Ali (as) – [Najhul al-Balagha, Zeggen 358] "
article post
"Neem lessen van wat Allah deed met Satan. Hij (Satan) heeft zijn vele goede daden en inspanning verwaarloosd. En dit maar door ineens arrogant te zijn. Dus wie zal door Allah vergeven worden voor zo een zonde als deze? Imam Ali (as) – [Nahjul-Balagha, zeggen nr. 192] "
article post
"De frequentie van de recitatie en de mate van het bereiken van de oren zal hem (de Koran) niet oud maken. Imam Ali (as) – [Nahj al-Balagha, Preek 156] "
article post
"Voorwaar, er is geen goedheid in een recitatie dat geen contemplatie bevat. Voorwaar, er is geen goedheid in de aanbidding zonder inzicht en begrip. Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 92, p. 211, nr. 4] "
article post
"Blindheid is beter dan excessief kijken. Imam Ali (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, p. 95] "
article post
"De waarheid is de sterkste ondersteuning.” Imam Ali (as) - [Ghurur al Hikam. No 716] "
article post
"Wijsheid is een boom die groeit in het hart en fruit oogst op de tong. Imam Ali (as) – [Ghurar Al Hikam, nr 1992] "
article post
"Als iemand behoefte heeft om te weten hoe hij staat in relatie tot Allah, kan hij zijn situatie evalueren in relatie tot zijn zondes tegen Allah; dat zal zijn waardigheid zijn voor Allah, de Gezegende, de Verhevene. Imam Ali (as) – [Bihar Al Anwar, vol 70. P 18] "
article post
"Iemand die ergens van houdt brengt het voortdurend op. Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 7851] "
article post
"De piek van de rede is de bestrijding van begeerten. Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 5263] "
article post
"Een slaaf van zijn verlangens is meer vernederd dan een geëigende slaaf. Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 6298] "
article post
thumbnail Het oog van de beminnaar.. article post