rss search

next page next page close Er zal geen armoede blijven na de hemel en geen rijkdom blijven na de hel. #Imam Ali (AS) -[Tuhaf al-`Uqoul, no. 216]"
next page next page close Armoede versierd een gelovige meer dan de schoonheidsvlek op de wang van een paard. #Imam Ali (AS) -[al-Kafi, v. 2, p. 265, no. 22]"
next page next page close O zoon (Mohammed ibn al hanifiya): Ik ben bang voor jou vanwege armoede. Vraag bij Allah (swt) om bescherming, want armoede brengt een vermindering van iemand zijn geloof, verwarring in het intellect en een motief voor haat. #Imam Ali-[Nahj al-Balagha, gezegde 319]"
next page next page close Beschuldig niet degene die naar zijn rantsoen (dagelijks voedselinkomen) zoekt. Degene die geen rantsoen heeft, zal meer fouten maken. O zoon, een arm persoon is vernederd, zijn woorden worden niet gehoord en zijn status wordt niet erkend. Als een arm persoon de waarheid spreekt, dan noemen ze hem een leugenaar. Als hij een vrome persoon is, dan noemen ze hem onwetend. O zoon, degene die met armoede leeft, wordt getest op vier dingen: onzekerheid, een tekort in hun intellect, kwetsbaarheid in hun aanbidding en een tekort aan schaamte op hun gezicht. Dus we zoeken bescherming bij Allah voor zijn armoede. #Imam Ali (AS) in gesprek met Imam Hassan - [Jami`a al-Akhbar, p. 300, no. 818]"
next page next page close Voorwaar, degene die antwoord geeft op elke vraag die hem wordt gesteld is dom. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 2, p. 117, nr. 15] "
next page next page close In de perfectie van het menselijk wezen, zit het bestaan van zijn waarde in zijn eigen gevoel van tekortkoming. #Imam Ali (AS) - [Ghurar al-Hikam, nr. 9442]"
next page next page close Monotheïsme is het leven van de ziel. # Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 540]"
next page next page close Hij die afkeer toont tegenover de immorele mensen en boos wordt omwille van Allah , Allah zal boos worden omwille van hem, en is tevreden met hem op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr.31]"
next page next page close Een geleerde schaamt zich nooit om te zeggen ‘ik heb hier geen kennis over’ wanneer hij iets niet weet. #Imam Ali (as) - [al-Mahasin, v. 1, p. 328, nr. 664]"
next page next page close Imam Ali (as) zei tegen een man die hem omtrent een moeilijke kwestie vroeg: “Vraag om iets oprecht te begrijpen, en vraag niet nadrukkelijk om verwarring te veroorzaken, want de onwetende persoon die bereid is om te leren is net als een geleerde man, terwijl de geleerde man die verwarring wil veroorzaken net als een onwetende is.” #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 320]"
next page next page close De Jihad voor een vrouw is om goed te zorgen voor haar man.” Imam Ali (a.s.) - {Bihar al-Anwar, vol. 103, p.254}"
next page next page close Imam Ali (a.s.) dacht precies hetzelfde toen hij sprak over Hazrat Zahra (a.s.). Hij zei dat ze de beste hulp was voor het aanbidden van Allah. Geschiedenis leert ons dat de Profeet (vzmh) een dag na de bruiloft van Imam Ali (as) en Hazrat Zahra (as), naar hen ging om ze te feliciteren in hun huis en met de wetenschap over hun geldzaken, vroeg hij Imam Ali (as): "Hoe vindt u uw partner?” De Imam antwoordde: “Ik vind Zahra als de beste hulp bij het aanbidden van de Almachtige Allah.” De Profeet (vzmh) vroeg hetzelfde aan Zahra (as), en zij antwoordde:. "Hij is de beste echtgenoot.” Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 43, p.117}"
next page next page close Begeef je in het huwelijk, want dit is de traditie van de Profeet (vzmh) van Allah.” Imam Ali (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
next page next page close
thumbnail Eet de granaatappel.. zoom
next page next page close Degene die ervoor zorgt dat zijn ouders verdrietig worden is voorwaar verstoten door hen. Imam Ali (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 64} "
next page next page close Het recht van een kind op zijn vader is dat hij hem een goede naam geeft, goede manieren, en hem de Koran leert. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde 399] "
next page
"Er zal geen armoede blijven na de hemel en geen rijkdom blijven na de hel. #Imam Ali (AS) -[Tuhaf al-`Uqoul, no. 216]"
article post
"Armoede versierd een gelovige meer dan de schoonheidsvlek op de wang van een paard. #Imam Ali (AS) -[al-Kafi, v. 2, p. 265, no. 22]"
article post
"O zoon (Mohammed ibn al hanifiya): Ik ben bang voor jou vanwege armoede. Vraag bij Allah (swt) om bescherming, want armoede brengt een vermindering van iemand zijn geloof, verwarring in het intellect en een motief voor haat. #Imam Ali-[Nahj al-Balagha, gezegde 319]"
article post
"Beschuldig niet degene die naar zijn rantsoen (dagelijks voedselinkomen) zoekt. Degene die geen rantsoen heeft, zal meer fouten maken. O zoon, een arm persoon is vernederd, zijn woorden worden niet gehoord en zijn status wordt niet erkend. Als een arm persoon de waarheid spreekt, dan noemen ze hem een leugenaar. Als hij een vrome persoon is, dan noemen ze hem onwetend. O zoon, degene die met armoede leeft, wordt getest op vier dingen: onzekerheid, een tekort in hun intellect, kwetsbaarheid in hun aanbidding en een tekort aan schaamte op hun gezicht. Dus we zoeken bescherming bij Allah voor zijn armoede. #Imam Ali (AS) in gesprek met Imam Hassan - [Jami`a al-Akhbar, p. 300, no. 818]"
article post
"Voorwaar, degene die antwoord geeft op elke vraag die hem wordt gesteld is dom. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 2, p. 117, nr. 15] "
article post
"In de perfectie van het menselijk wezen, zit het bestaan van zijn waarde in zijn eigen gevoel van tekortkoming. #Imam Ali (AS) - [Ghurar al-Hikam, nr. 9442]"
article post
"Monotheïsme is het leven van de ziel. # Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 540]"
article post
"Hij die afkeer toont tegenover de immorele mensen en boos wordt omwille van Allah , Allah zal boos worden omwille van hem, en is tevreden met hem op de Dag des Oordeels. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr.31]"
article post
"Een geleerde schaamt zich nooit om te zeggen ‘ik heb hier geen kennis over’ wanneer hij iets niet weet. #Imam Ali (as) - [al-Mahasin, v. 1, p. 328, nr. 664]"
article post
"Imam Ali (as) zei tegen een man die hem omtrent een moeilijke kwestie vroeg: “Vraag om iets oprecht te begrijpen, en vraag niet nadrukkelijk om verwarring te veroorzaken, want de onwetende persoon die bereid is om te leren is net als een geleerde man, terwijl de geleerde man die verwarring wil veroorzaken net als een onwetende is.” #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde nr. 320]"
article post
"De Jihad voor een vrouw is om goed te zorgen voor haar man.” Imam Ali (a.s.) - {Bihar al-Anwar, vol. 103, p.254}"
article post
"Imam Ali (a.s.) dacht precies hetzelfde toen hij sprak over Hazrat Zahra (a.s.). Hij zei dat ze de beste hulp was voor het aanbidden van Allah. Geschiedenis leert ons dat de Profeet (vzmh) een dag na de bruiloft van Imam Ali (as) en Hazrat Zahra (as), naar hen ging om ze te feliciteren in hun huis en met de wetenschap over hun geldzaken, vroeg hij Imam Ali (as): "Hoe vindt u uw partner?” De Imam antwoordde: “Ik vind Zahra als de beste hulp bij het aanbidden van de Almachtige Allah.” De Profeet (vzmh) vroeg hetzelfde aan Zahra (as), en zij antwoordde:. "Hij is de beste echtgenoot.” Imam Ali (as) - {Bihar al-Anwar, vol. 43, p.117}"
article post
"Begeef je in het huwelijk, want dit is de traditie van de Profeet (vzmh) van Allah.” Imam Ali (as) - {Wasa 'il al Shiah, vol. 14, p.3}"
article post
thumbnail Eet de granaatappel.. article post
"Degene die ervoor zorgt dat zijn ouders verdrietig worden is voorwaar verstoten door hen. Imam Ali (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 64} "
article post
"Het recht van een kind op zijn vader is dat hij hem een goede naam geeft, goede manieren, en hem de Koran leert. Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, gezegde 399] "
article post