rss search

next page next page close
thumbnail Degene wiens ogen tranen.. zoom
next page next page close Hij die sterft met de liefde voor de familie van Mohammed (saws) is een martelaar. De Profeet (vzmh) – [Fakhr al-Din al-Razi, Part 27, pp 165-166] "
next page next page close
thumbnail Wie is de beste man na mij? zoom
next page next page close
thumbnail Hasan en Husain zijn.. zoom
next page next page close
thumbnail Opvolger van de Profeet (vzmh) zoom
next page next page close Ik ben de representant van Allah (swt) op deze aarde en het wraak voor zijn vijanden. #Imam al-Mahdi (as) – { Saheefat al-Mahdi, p. 328}"
next page next page close Wij ( de ahlalbayt), zijn het koord van Allah (swt), het koord wat in de koran al kareem staat beschreven. #Imam al-Sadiq (as) - {Bihar al-Anwar, vol.24, pag. 84}"
next page next page close De beste man na mij die op aarde loopt is Ali ibn Abu Taleb (as). #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al Anwar, v.38, p.12} "
next page next page close Degene die mijn vlag zowel in deze wereld als in het hiernamaals, zal dragen is Ali ibn Abu Talib (as). #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al Anwar, v.32, p.298}"
next page next page close De meest geleerde na mij in de ummah is Ali ibn abu Talib (as). #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al Anwar, v.40, p.149}"
next page next page close Abu dhar al Gheefari (ra) overlevert ons dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: 'aanschouw! mijn Ahlalbayt als de ark van Noah. Wie aanboort is, is gered en wie zich ervan afkeert verdrinkt. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al Anwar, deel 23, bladzijde 119} "
next page next page close Voorwaar, God heeft mijn dochter Fatima al-Zahra (sa) en haar kinderen en degenen die van hen houden 'gescheiden' ('Fatima' in het Arabisch) van het hellevuur, en daarom heet ze Fatima. #Heilige Profeet (vzmh) - {Kanz Al-Umal, vol.6, p.219}"
next page next page close De beste betekenissen waarbij dienaren kunnen gelden in de nabijheid van Allah, de Machtige en Vergevingsgezinde (swt), is gehoorzaamheid jegens Hem (swt) , gehoorzaamheid jegens Zijn (swt) Heilige Profeet (vzmh en zijn Ahlalbayt a.s) en de gehoorzaamheid jegens degenen met (spirituele) gezag. Vervolgens voegde Imam Al-Baqir (as) het volgende eraan toe: ‘’De liefde voor ons (de Ahlalbayt as) is geloof en ons haten is ontrouw.’’ #Imam Al-Baqir (as) - [Al-Kafi, vol. 1, p. 187] "
thumbnail Degene wiens ogen tranen.. article post
"Hij die sterft met de liefde voor de familie van Mohammed (saws) is een martelaar. De Profeet (vzmh) – [Fakhr al-Din al-Razi, Part 27, pp 165-166] "
article post
thumbnail Wie is de beste man na mij? article post
thumbnail Hasan en Husain zijn.. article post
thumbnail Opvolger van de Profeet (vzmh) article post
"Ik ben de representant van Allah (swt) op deze aarde en het wraak voor zijn vijanden. #Imam al-Mahdi (as) – { Saheefat al-Mahdi, p. 328}"
article post
"Wij ( de ahlalbayt), zijn het koord van Allah (swt), het koord wat in de koran al kareem staat beschreven. #Imam al-Sadiq (as) - {Bihar al-Anwar, vol.24, pag. 84}"
article post
"De beste man na mij die op aarde loopt is Ali ibn Abu Taleb (as). #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al Anwar, v.38, p.12} "
article post
"Degene die mijn vlag zowel in deze wereld als in het hiernamaals, zal dragen is Ali ibn Abu Talib (as). #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al Anwar, v.32, p.298}"
article post
"De meest geleerde na mij in de ummah is Ali ibn abu Talib (as). #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al Anwar, v.40, p.149}"
article post
"Abu dhar al Gheefari (ra) overlevert ons dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd: 'aanschouw! mijn Ahlalbayt als de ark van Noah. Wie aanboort is, is gered en wie zich ervan afkeert verdrinkt. #Heilige Profeet (vzmh) - {Bihar al Anwar, deel 23, bladzijde 119} "
article post
"Voorwaar, God heeft mijn dochter Fatima al-Zahra (sa) en haar kinderen en degenen die van hen houden 'gescheiden' ('Fatima' in het Arabisch) van het hellevuur, en daarom heet ze Fatima. #Heilige Profeet (vzmh) - {Kanz Al-Umal, vol.6, p.219}"
article post
"De beste betekenissen waarbij dienaren kunnen gelden in de nabijheid van Allah, de Machtige en Vergevingsgezinde (swt), is gehoorzaamheid jegens Hem (swt) , gehoorzaamheid jegens Zijn (swt) Heilige Profeet (vzmh en zijn Ahlalbayt a.s) en de gehoorzaamheid jegens degenen met (spirituele) gezag. Vervolgens voegde Imam Al-Baqir (as) het volgende eraan toe: ‘’De liefde voor ons (de Ahlalbayt as) is geloof en ons haten is ontrouw.’’ #Imam Al-Baqir (as) - [Al-Kafi, vol. 1, p. 187] "
article post