rss search

next page next page close Een plant groeit in een gelijke grond en groeit niet in een hard, rotsachtige plaatst. Hetzelfde geldt voor wijsheid, datgeen groeit in een bescheiden hart en niet in een arrogant, hoogmoedig hart; Allah (swt) maakte bescheidenheid het gereedschap van de intellectuele en maakte arrogantie het gereedschap van de ongehoorzamen. Weet je dan niet dat degene die zijn hoofd opheft naar het plafond het zal breken en hij die zijn hoofd er voorover buigt zal er onder worden beschermd. Aldus Allah (swt) zal diegene vernederen die niet bescheiden is jegens Hem (swt), en Hij (swt) zal diegene die bescheiden is jegens Hem (swt) verhogen. #Imam al-Kazim (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, p. 396]"
next page next page close Hij die zich arrogant gedraagt, zal het nooit leren. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 10586]"
next page next page close Een arrogante persoon heeft geen vrienden. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 7464]"
next page next page close Hebzucht, arrogantie en jaloezie zijn allen motieven om zonden te begaan. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Saying 371]"
next page next page close Wie arrogant is, Allah zal (swt) hem verlagen. #Heilige Profeet (vzmh) - [Amali al-Saduq, p. 395, no. 1]"
next page next page close Allah (swt) droeg het geloof op als reiniging van het veelgodendom en het gebed als verlossing van arrogantie. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Saying 252]"
next page next page close Slechts hij die achterlijk is, is arrogant. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no 9467]"
next page next page close Hoe de mens mij verrast! Zijn oorsprong is een zaad en zijn einde is een skelet en tussen deze twee is een bloedvat voor uitwerpselen en vooralsnog is hij arrogant! #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 234, no. 33]"
next page next page close De meest gehate personen onder de mensen zijn de arroganten. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 331, no. 23]"
next page next page close Wie niet arrogant is, zal waardigheid verkrijgen. #Imam Al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 229, no. 5]"
next page next page close Leer een lesje van wat Allah (swt) met de duivel heeft gedaan. Hij verijdelde zijn daden en zijn harde werk en dat door ineens ongehoorzaam te zijn! Dus, wie zal gered worden van de straf van Allah (swt) met een daad als die van hem?! #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Saying 192]"
"Een plant groeit in een gelijke grond en groeit niet in een hard, rotsachtige plaatst. Hetzelfde geldt voor wijsheid, datgeen groeit in een bescheiden hart en niet in een arrogant, hoogmoedig hart; Allah (swt) maakte bescheidenheid het gereedschap van de intellectuele en maakte arrogantie het gereedschap van de ongehoorzamen. Weet je dan niet dat degene die zijn hoofd opheft naar het plafond het zal breken en hij die zijn hoofd er voorover buigt zal er onder worden beschermd. Aldus Allah (swt) zal diegene vernederen die niet bescheiden is jegens Hem (swt), en Hij (swt) zal diegene die bescheiden is jegens Hem (swt) verhogen. #Imam al-Kazim (as) - [Tuhaf al-`Uqoul, p. 396]"
article post
"Hij die zich arrogant gedraagt, zal het nooit leren. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 10586]"
article post
"Een arrogante persoon heeft geen vrienden. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no. 7464]"
article post
"Hebzucht, arrogantie en jaloezie zijn allen motieven om zonden te begaan. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Saying 371]"
article post
"Wie arrogant is, Allah zal (swt) hem verlagen. #Heilige Profeet (vzmh) - [Amali al-Saduq, p. 395, no. 1]"
article post
"Allah (swt) droeg het geloof op als reiniging van het veelgodendom en het gebed als verlossing van arrogantie. #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Saying 252]"
article post
"Slechts hij die achterlijk is, is arrogant. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, no 9467]"
article post
"Hoe de mens mij verrast! Zijn oorsprong is een zaad en zijn einde is een skelet en tussen deze twee is een bloedvat voor uitwerpselen en vooralsnog is hij arrogant! #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 234, no. 33]"
article post
"De meest gehate personen onder de mensen zijn de arroganten. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 331, no. 23]"
article post
"Wie niet arrogant is, zal waardigheid verkrijgen. #Imam Al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 229, no. 5]"
article post
"Leer een lesje van wat Allah (swt) met de duivel heeft gedaan. Hij verijdelde zijn daden en zijn harde werk en dat door ineens ongehoorzaam te zijn! Dus, wie zal gered worden van de straf van Allah (swt) met een daad als die van hem?! #Imam Ali (as) - [Nahj al-Balagha, Saying 192]"
article post