rss search

next page next page close Allah de almachtige en de glorieuze heeft drie dingen bevolen, waarmee hij drie andere dingen heeft mee geassocieerd. Hij heeft het betalen van zakat geassocieerd met het gebed. Diegene die het gebed verricht, maar afziet van het betalen van zakat, zullen zijn gebeden worden geweigerd. Hij associeerde dankbaarheid naar hem toe, met dankbaarheid richting ouders. Diegene die dankbaar is naar Allah(s.w.t), maar ondankbaar richting zij ouders wordt geacht als ondankbaar tegenover Allah(s.wt). Hij associeerde rechtvaardigheid met banden van verwantschap. Degene die rechtvaardig is, maar verbroken relaties heeft met zijn verwanten, zal geacht worden als onrechtvaardig. Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 77} "
next page next page close Wanneer de aalmoezen niet worden betaald, sterft vee uit als resultaat. #Imam Reza (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 373, nr. 8] "
next page next page close Als je wilt dat Allah (swt) jouw rijkdom verrijkt, geef er dan aalmoezen. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 96, p. 23, nr. 54] "
next page next page close Goed moreel gedrag is de aalmoes van vrijgevigheid, bemiddeling is de aalmoes van een hoge status, ziektes zijn de aalmoezen van het lichaam, vrijlating is aalmoes van overwinning en alles waaraan je aalmoes geeft, is beschermd tegen het afgenomen worden van je. #Imam Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, p. 268, nr. 182] "
next page next page close
thumbnail Aalmoes van schoonheid? zoom
next page next page close Voorwaar, alles heeft zijn aalmoes en de aalmoes van kennis is om het te leren aan hen die waardig zijn. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, p. 247, nr. 77] "
next page next page close Vast, omdat dit de aalmoes is van het lichaam. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 99, nr. 1] "
next page next page close De aalmoes van dapperheid is het vechten volgens de wijze van Allah (swt). #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 5455]"
next page next page close De aalmoes van gezondheid is het uitoefenen van zichzelf in Allah (swt), Zijn gehoorzaamheid. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 5454] "
next page next page close De aalmoes van kracht is rechtvaardigheid. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 5448] "
next page next page close Mijn vader had minder geld en meer kosten, die hij elke vrijdag gaf aan Sadaqah (aalmoes). Hij zei dat de beloning van aalmoes op vrijdag het dubbele is, want vrijdag is beter dan alle andere dagen. De verteller vroeg: ‘Wat is de beste daad op vrijdag?’ Hij antwoordde: ‘Honderd keer de Salawat voor de Heilige Profeet (vzmh) en zijn Nageslacht (a.s) reciteren na het Asr-gebed op vrijdag. Het is beter om meer te reciteren dan dat’. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab Al A’maal, Pagina 202, 238]"
"Allah de almachtige en de glorieuze heeft drie dingen bevolen, waarmee hij drie andere dingen heeft mee geassocieerd. Hij heeft het betalen van zakat geassocieerd met het gebed. Diegene die het gebed verricht, maar afziet van het betalen van zakat, zullen zijn gebeden worden geweigerd. Hij associeerde dankbaarheid naar hem toe, met dankbaarheid richting ouders. Diegene die dankbaar is naar Allah(s.w.t), maar ondankbaar richting zij ouders wordt geacht als ondankbaar tegenover Allah(s.wt). Hij associeerde rechtvaardigheid met banden van verwantschap. Degene die rechtvaardig is, maar verbroken relaties heeft met zijn verwanten, zal geacht worden als onrechtvaardig. Imam al-Reza (as) - {Biharul Anwar, V. 74, P. 77} "
article post
"Wanneer de aalmoezen niet worden betaald, sterft vee uit als resultaat. #Imam Reza (as) - [Bihar al-Anwar, v. 73, p. 373, nr. 8] "
article post
"Als je wilt dat Allah (swt) jouw rijkdom verrijkt, geef er dan aalmoezen. #Heilige Profeet (vzmh) - [Bihar al-Anwar, v. 96, p. 23, nr. 54] "
article post
"Goed moreel gedrag is de aalmoes van vrijgevigheid, bemiddeling is de aalmoes van een hoge status, ziektes zijn de aalmoezen van het lichaam, vrijlating is aalmoes van overwinning en alles waaraan je aalmoes geeft, is beschermd tegen het afgenomen worden van je. #Imam Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, p. 268, nr. 182] "
article post
thumbnail Aalmoes van schoonheid? article post
"Voorwaar, alles heeft zijn aalmoes en de aalmoes van kennis is om het te leren aan hen die waardig zijn. #Imam al-Sadiq (as) - [Bihar al-Anwar, p. 247, nr. 77] "
article post
"Vast, omdat dit de aalmoes is van het lichaam. #Imam Ali (as) - [Bihar al-Anwar, v. 78, p. 99, nr. 1] "
article post
"De aalmoes van dapperheid is het vechten volgens de wijze van Allah (swt). #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 5455]"
article post
"De aalmoes van gezondheid is het uitoefenen van zichzelf in Allah (swt), Zijn gehoorzaamheid. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 5454] "
article post
"De aalmoes van kracht is rechtvaardigheid. #Imam Ali (as) - [Ghurar al-Hikam, nr. 5448] "
article post
"Mijn vader had minder geld en meer kosten, die hij elke vrijdag gaf aan Sadaqah (aalmoes). Hij zei dat de beloning van aalmoes op vrijdag het dubbele is, want vrijdag is beter dan alle andere dagen. De verteller vroeg: ‘Wat is de beste daad op vrijdag?’ Hij antwoordde: ‘Honderd keer de Salawat voor de Heilige Profeet (vzmh) en zijn Nageslacht (a.s) reciteren na het Asr-gebed op vrijdag. Het is beter om meer te reciteren dan dat’. #Imam al-Sadiq (as) - [Thawab Al A’maal, Pagina 202, 238]"
article post