rss search

next page next page close Degene die een gelovige verlaagd (man of vrouw) of degene vernedert vanwege zijn armoede of zijn tekort aan vaardigheden, God, de al Machtige zal dat bekend maken op de Dag des Oordeels en degene vervolgens ervoor vernederen. #De Profeet (AS)- [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 44, no. 52]"
next page next page close Rijkdom dat voorkomt dat je onderdrukt wordt is beter dan armoede dat je laat zondigen. #Imam al-Sadiq (AS)-[al-Faqih, v. 3, p. 166, no. 3614]"
next page next page close Imam al-Sadiq (AS) heeft gezegd dat het beter is om arm te zijn met hen dan welvarend te zijn met anderen en dat de dood met hen beter is dan het leven met anderen. #Imam al-Sadiq (AS)-[al-Khara`ij wa al-Jara`ih, v. 2, p. 739, no. 54]"
next page next page close Toen aan Imam Hassan (AS) gevraagd werd wat armoede inhield, zei hij het volgende: ‘Het is de hebzucht van jezelf dat je voor alles hebt.’ #Imam Hasan (AS)-[Tuhaf al-`Uqoul, no. 225]"
next page next page close Er zal geen armoede blijven na de hemel en geen rijkdom blijven na de hel. #Imam Ali (AS) -[Tuhaf al-`Uqoul, no. 216]"
next page
"Degene die een gelovige verlaagd (man of vrouw) of degene vernedert vanwege zijn armoede of zijn tekort aan vaardigheden, God, de al Machtige zal dat bekend maken op de Dag des Oordeels en degene vervolgens ervoor vernederen. #De Profeet (AS)- [Bihar al-Anwar, v. 72, p. 44, no. 52]"
article post
"Rijkdom dat voorkomt dat je onderdrukt wordt is beter dan armoede dat je laat zondigen. #Imam al-Sadiq (AS)-[al-Faqih, v. 3, p. 166, no. 3614]"
article post
"Imam al-Sadiq (AS) heeft gezegd dat het beter is om arm te zijn met hen dan welvarend te zijn met anderen en dat de dood met hen beter is dan het leven met anderen. #Imam al-Sadiq (AS)-[al-Khara`ij wa al-Jara`ih, v. 2, p. 739, no. 54]"
article post
"Toen aan Imam Hassan (AS) gevraagd werd wat armoede inhield, zei hij het volgende: ‘Het is de hebzucht van jezelf dat je voor alles hebt.’ #Imam Hasan (AS)-[Tuhaf al-`Uqoul, no. 225]"
article post
"Er zal geen armoede blijven na de hemel en geen rijkdom blijven na de hel. #Imam Ali (AS) -[Tuhaf al-`Uqoul, no. 216]"
article post