De Jamkaran Moskee

0

De Jamkaran moskee ligt negen kilometer ten zuidoosten van de heilige stad Qom. Volgens een reportage uit 2006 heeft Jamkaran jaarlijks zo’n 16 miljoen internationale bezoekers. Het groeiende aantal bezoekers naar deze moskee heeft te maken met de associatie die deze moskee heeft met Imam Mahdi (a). Vooral op dinsdagen en donderdagen trekt deze moskee veel bezoekers om speciale voorgeschreven gebeden te verrichten. 

Achter deze moskee zit ook een heilige meertje waar men bepaalde boodschappen en verzoeken aan de Imam (a) zou kunnen achterlaten. Men gelooft dat Imam al Mahdi (a) bij dit meertje voor een moment uit zijn verborgenheid kwam. Ook zijn er verhalen over de keren dat de Imam (a) zijn gebed had verricht in de moskee.  Er zijn ook diverse rapportages over wonderbaarlijke genezingen van ziektes en andere wonderen.

Hoewel de herontdekking van Jamkaran redelijk recent is heeft de moskee wel een geschiedenis die teruggaat naar de elfde eeuw, kort na de ingang van de grote verborgenheid van de Imam (a).  Wij hebben via een overlevering (heer Hassan Jamkarani, die bekend stond voor zijn gelovigheid en toewijding aan de heilige familie) kunnen achterhalen hoe deze moskee tot stand is gekomen. De heer Jamkarani vertelt aan ons dat hij op een dag wakker geschud werd door een groep mensen die hem vertelden dat hij werd opgeroepen door ‘de heer en meester van deze tijd Imam al Mahdi’. Jamkarani sprong op, deed zijn kleding aan en zocht gretig naar de sleutel om naar buiten te gaan. Op dit moment hoorde hij een stem die tegen hem zei dat hij niet hoeft te gaan zoeken naar de sleutel, omdat de deur al open staat.

 

Toen hij eenmaal buiten was, vertelt Jamkarani dat hij in de verte een samenkomst zag op de locatie waar wij vandaag de dag de moskee kunnen vinden. Hij zag allerlei tapijten en kussens op de grond en er waren ongeveer zestig mensen aanwezig. Achterin zat een jonge man met een leeftijd van dertig jaar vergezeld door een oude man met een boek in zijn handen. Hij realiseerde zich snel dat de jonge man Imam Al Mahdi (a) was en de oude man de profeet Khidr (a).  Hij werd door hen uitgenodigd om erbij te komen zitten, waarna kort de Imam (a) tot hem begon te spreken.

‘O Hassan! Je moet naar Hassan, zoon van Muslim, de landbewerker van deze grond, en vertel hem dat hij voor vijf aansluitende jaren heilig land aan het bewerken is, ondanks al mijn waarschuwingen hierover. Dit is een heilig land en God almachtig heeft het uitgekozen en het gezegend met onderscheiding en waardigheid. Zelfs dit jaar is hij (Hassan zoon van Moslim) van plan om dit land te bewerken terwijl hij geen enkel recht noch toestemming heeft’.

De Imam (a) gaat verder:

‘Daarom moet alle winst die hij heeft gemaakt en de relevante voordelen die hij heeft verkregen worden teruggegeven door hem (Hassan zoon van moslim) in de vorm van een constructie van een heilige moskee op dit heilige land.

Zodoende ging de heer Jamkarani gelijk aan de slag om ervoor te zorgen dat de Jamkaran moskee zal worden gebouwd. Kortom, deze moskee werd op een bevel van de Imam (a) gebouwd. Benadrukkend dat zelfs al voor dat deze moskee er stond, het land van Jamkaran al heilig was wiens diepere metafysische betekenis.  Daarom mogelijk tot ver in de prehistorie rijk.

Aanbevolen a3maal (ritueel) in de Jamkaran moskee.

De tahiyyat gebed voor de moskee

De twee rekat van dit gebed moet verricht worden met de intentie (niyat) om respect te betuigen aan de moskee. Het gebed is twee rekat, bijna hetzelfde als het ochtend gebed, maar dan dient men bij elke rekat dit te zeggen:

1x Surah Al Fatiha

7x Soerah Al Ikhlaas

7x Tijdens ruku: Subhana Rabbi al Azimi wa bi Hamdih

(Glorie en eer zij mijn Heer, de Almachtige).

7x Tijdens Sajdah: Subhana Rabbi al A3la wa bihamdih. 

(Glorie en eer zij mijn Heer de Hoogste).

Het gebed van de heer van onze tijd (Wali al-asr [a])

Dit gebed lijkt ook op het ochtend gebed (Salaat Fadjr), dus twee rekat.

De eerste twee rekats van dit gebed moet verricht worden met de intentie (niyat) ‘Gebed van wali al-asr’ te doen.

Zeg tijdens Surah Fatiha 100x : Iyya kana3 bodo wa iyya kanasta3een. Vervolgens de surah al Fatiha zoals gewoonlijk weer afmaken. (herhaal dit honderd keer met behulp van een gebedskraal die uit honderd kralen bestaat).

1x Surah al Ikhlaas.

7x Bij elke Ruju (staande buiging): Subhana Rabi al Azimi wa bi Hamdih.

(Glorie en eer zij mijn Heer, de Almachtige).

7x Bij elke Sajdah (knieling): Subhana Rabbi al A3la wa bihamdih.

(Glorie en eer zij mijn Heer de Hoogste).

Nadat het gebed is vervuld, moet er ‘la ilaha illalah’ (er is geen god behalve Allah) gezegd worden. Na dit moet u de tasbih van Sayida Fatima al Zahra (sa) verrichten, wat als volgt inhoudt:

Allah Akbar (Allah is groot): 34x

 

Alhamdu lillah (God zij dank): 33x

 

Subhanallah (God zij prezen): 33 x

 

  • Doe daarna nog 1x Sujud en zeg ‘Allahumma salli ‘ala Muhammad wa aali Muhammad’ (O Allah, zegen de Profeet en zijn Famillie).

 

 

Share.

About Author

Comments are closed.