Biografie Imam Ali (as)

0

Wie is Imam Ali (as)?

Dat is een hele goede vraag. Om dit te kunnen beantwoorden is een artikel, boek of zelfs meerdere boeken nodig om over zo een persoonlijkheid te kunnen schrijven. Behalve de religieuze aspecten, zoals dat hij de eerste gelovige persoon was na de Profeet (vzmh) of in het heilige huis de Ka’ba is geboren. Of een status heeft bereikt dat Allah (swt) met zijn betoverende woorden hem benadrukt en beschrijft als een voorbeeld voor alle gelovigen in alle aspecten wat men zich kan voorstellen. En vele andere deugden die alleen hij bezit en niet onopmerkelijk zijn. Heeft deze persoonlijkheid zich zo nauw manifest in de geschiedenis, dat zelfs de westerse wetenschappers in verbazing zijn geraakt door hem. De woorden komen te kort en de deugden zijn ontelbaar voor iemand die de deur van de stad der kennissen is genoemd.


Naam: Ali
Titels: Al-Murtada, Amir al Mo’menin
Agnomen: Abul-Hassan.
Vader: Abu Talib ibn Abdul Mutalib.
Moeder: Fatima bint Asad.
Geboortedag: Rajab de 13e, van de Arabische kalender maanden.
Geboorteplaats: Mekka, binnen de Ka’ba.
Religieuze Leiderschapperiode: 30 jaar.
Levensjaren: 63 jaar.
Overleden: Ramadan de 21e, van de Arabische kalender maanden.
Begraafplaats: Najaf (Iraq).


In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Amir al Mo’menin Ali (vrede zij met hem) was de zoon van Abu Talib (de Shaykh van de Bani Hashim). Abu Talib was de oom en had de voogdij over de Heilige Profeet (vzmh). Nadat de Profeet de missie kreeg om zijn boodschap te verkondigen, bleef Abu Talib aan zijn zijde en bleef hem trouw steunen. In het begin waren er veel onwetende ongelovige mensen onder de Arabieren, in het bijzonder de stam van Quraish.

In een van zijn preken zegt Imam Ali (as):

“Allah zond de profeet wanneer de missie van de andere profeten waren beëindigd en de volkeren in slaap waren voor een lange tijd. De duivels hadden hun hoofden uitgestoken. Alle zaken waren verstoord en de vlammen van oorlogen waren gesticht. Terwijl de wereld verstoten was van de waarheid en helderheid en vol zat met het bedrog.”
[Nahjul –Balagha preek 88]

 

De geboorte binnen het heilige huis van Allah (swt)

Het is al bekend dat Imam Ali (as) in de Ka’ba, binnen het heilige huis van Allah (swt) is geboren. Meerdere geleerden hebben dat toegegeven. Zowel soennieten als sjiieten hebben hier overeenstemming over.

Ahlu Sjiia:
Boek: Udhoo ala aqaaed al shia al imaamiyah
Auteur: Alaamah al Subhani, blz 117

Ahlu Sunnah geleerde:
Boek: Al mustadrak ala al shahiyan
Auteur: Al Nishaboeri, Deel 3, Bladzijde 483, Hadith nummer : 6098

De commentaar van de auteur op deze voorval is:
“Meerdere gevallen hebben gerapporteerd dat Fatimah bint Asad’s bevalling van Ali in de Ka’ba had plaatsgevonden.”

Dit is maar een voorbeeld van de talloze andere bewijzen. (zie bewijs 1)

Tot vandaag de dag is er nog steeds een scheur te zien aan een zijde van de Ka’ba. Dit valt niet te verbergen en mensen kunnen duidelijk zien wat er gebeurd is. Namelijk wanneer de moeder van Imam Ali (as) aan de bevalling toe was, vroeg ze aan Allah (swt) om hulp. Ze keerde haar gezicht richting de Ka’ba en reciteerde haar smeekgebeden. Opeens zag iedereen het grote wonder, de Ka’ba ging open voor haar en ze ging naar binnen. Ze bleef daar drie dagen en kwam daarna weer uit met haar baby in haar armen.

De scheur van de Ka’ba waar Fatima Bint Assad naar binnen ging:

kaba


De opvoeding

Imam Ali (as) is vanaf jongs af aan opgevoed door onze Profeet. De Heilige Profeet (vzmh) ging met zijn ooms (Abbas en Hamza) naar het huis van Abu Talib. Abu Talib had het heel moeilijk in die tijd en de Profeet deed hem het aanbod om zijn kinderen te laten opvoeden door een van hun. Abu Talib ging hiermee akkoord en gaf Ali (as) aan de Profeet. Het lijkt alsof Allah (swt) het voor hem bestemd had om de toekomstige opvolger en de leider der gelovigen alvast te laten opvoeden door zijn Boodschapper (vzmh). Niemand kan een betere leraar of meester wensen dan onze Heilige Profeet (vzmh). De Boodschapper van Allah (vzmh), de veroveraar van ideeën en de meester der wijsheid.

Er zijn drie fasen in het leven van ieder persoon: de kindertijd, de jeugd en de ouderdom. Er zijn verschillende eisen in elke fase van je leven. De kindertijd is om te spelen, in deze fase hebben kinderen geen volledige kennis van zaken. De kinderlijke activiteiten bewijzen dit. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen goed en kwaad terwijl ze aan het spelen zijn.

De houding van de zoon van Abu-Talib was anders dan de andere kinderen. Hij was nog nooit bezig geweest met kinderachtige spelletjes. Hij was ver van activiteiten die kinderen bezig hield en zich lieten verwennen. Zijn uiterlijk toonde moed en vastberadenheid en zijn daden toonden zelfvertrouwen. Zijn fysieke en mentale activiteiten waren verschillend dan de andere kinderen. De ontwikkeling van zijn fysieke identiteit was sneller dan de kinderen van zijn leeftijd. Hij groeide in een dag net zoveel als een ander kind in een maand. Daarom was zijn lichaam sterk en het gevoel van begrip was ver gevorderd. De auteur van Arja al-Matalib, Najmuddin Fakhr al-Islam Abu-Bakr ibn Muhammad al-Marandi schrijft in Manaqib al-Ashab over de reden voor het geven van de naam Haydar (Leeuw) aan Ali (as). Op een dag terwijl hij nog een baby was in de armen van zijn moeder, liet zij hem alleen thuis. Het huis was aan de rand van een heuvel. Een slang kwam van de heuvel af en ging richting het huis waar de baby was en begon te sissen. De baby ving de slang in de ene hand en drukte totdat het stierf. Toen zijn moeder terugkwam, merkte ze de dode reptiel in de hand van de baby en zei:

“O mijn leeuw! Moge Allah je beschermen!”
(Haydar betekent ook in het Arabisch de leeuw)

Wanneer hij opgroeide en begon rond te lopen, tilde hij zware stenen op en verplaatste ze met gemak van de ene plaats naar de andere. Hij bracht ze zelfs naar beneden vanaf de top van de heuvels. Hij was dol op het breken van de afgoden, zoals zijn grootvader Profeet Ibrahim (vzmh) dat deed.

Volgens de normen van de Arabische opvoeding, trainde Abu-Talib zijn kinderen in het boogschieten, paardrijden en worstelen. Hij bracht zijn zonen en neven samen bij elkaar en organiseerde wedstrijden. Om zo de disciplines en de technieken van de martiaal arts aan te leren. Ali (as) was de jongste van hun allemaal, maar werd nooit verslagen door de anderen. Hij versloeg al zijn broers en neven zonder enige moeite. Dit was een Goddelijke Gift voor hem. Ibn Qutaybah schrijft: “Met wie hij ook worstelde, versloeg hij!” (2e )

Naast deze fysieke kracht, was Ali (as) ver gevorderd in de ontwikkeling van zijn geestelijke vermogens. Hij had een groot gevoel voor onderscheid tussen goed en kwaad uit zijn zeer jonge kindertijden. Hij herkende de Schepper (Allah) zodra hij zijn ogen opende. Wonend in de omgeving van afgoderijen, heeft hij nooit gedacht dat de afgoden geschikt zijn voor aanbidding! Wanneer mensen terughoudend waren om de Islam te aanvaarden, voordat de Profeet zijn aankondiging verklaarde, had hij het belang van zijn verklaring al begrepen. Daarom heeft hij in Nahjul-Balagha gezegd:

“Ik zie het licht van de Openbaring en Profeetschap en ruik de geur van de Profeetschap.”

 

Titels van Imam Ali (as)

Een titel wordt gegeven aan iemand door een belangrijke persoon. Zo een persoon heeft het gekregen om eer te verlenen aan hem of hij heeft het verdiend in de loop van zijn leven aan zijn kenmerken en eigenschappen.

Al-Siddiq ( de Oprechte)
Deze titel heeft Imam Ali (as) gekregen door onze Heilige Profeet (vzmh) (2). De Profeet (vzmh) was de eerste persoon die in Imam Ali (as) geloofde met een oprecht hart. Hij was de eerste persoon die met oprecht sprak over zijn overgave tot de Islam. Hij zag het licht van de Profeetschap al voor elk andere mens op aarde. Hij had voor alle andere metgezellen de Islam omhelsd, zelfs voor dat Abubakr de Islam had omarmd. (3)

Al-Faruq (onderscheider)
De onderscheider tussen het goede en het kwade. Dit is afgeleid van de vele profetische overleveringen en maakt duidelijk dat Ali (as) de onderscheider is geweest en nooit fouten heeft begaan. Abu-Dharr al-Ghiffari en Salman al-Farsi hebben het volgende gezegd:

“De Boodschapper van Allah (vzmh) nam de hand van Ali (as) en zei: Dit is de eerste gelovige die in mij geloofde en de eerste persoon met wie ik op de dag des Oordeels me zal hand schudden. Dit is de meest oprechte persoon tegenover zijn bevestiging van mijn waarheid. Hij is de Faruq (Onderscheider) voor deze Ummah (Islamitische volk) wie het goede onderscheidt van het kwade.” (4)

Wali ( beschermer, bewaker, leider, vriend)
Een andere titel dat Allah (swt) aan Imam Ali (as) heeft gegeven is Wali. Het heeft meerdere betekenissen, maar wordt duidelijk wanneer men de context begrijpt. Hierover zegt de Heilige Koran het volgende:

“Uw Wali is slechts God
en Zijn boodschapper
en zij die geloven
zijn die de gebed verrichten
en de zakat opbrengen
terwijl zij zich buigen. “
[De Heilige Koran 5:55]

Dit vers was neergedaald wanneer Imam Ali (as) aan het bidden was. Een arme meneer kwam de moskee binnen en vroeg om hulp. Niemand kon hem helpen en Imam Ali (as) die aan het buigen was tijdens zijn gebed, verwees de oude man naar zijn hand om zijn ring als aalmoes mee te nemen. Op deze dag en op de dag van Ghadeere Khum en vele andere gebeurtenis heeft de Heilige Profeet (vzmh), Ali (as) als zijn opvolger en de leider voor alle gelovigen uitgekozen.

Amiral Mo’menin (Leider der gelovigen)
Amiral Mo’menin is de terminologische titel van Imam Ali (as). Wanneer een lezer deze titel leest zonder dat het gerelateerd is aan iemand, denkt hij gelijk aan Imam Ali (as).

 

Ghadeer Khum

De laatste bedenvaart van de Profeet (vzmh) was anders dan alle voorgaande bedenvaart reisjes. Deze keer nam hij zijn familie, bekenden en metgezellen met zich mee. Van te voren had hij iedereen bericht over zijn laatste bedenvaart. Deze keer zijn er meer mensen met hem samen de bedenvaart gaan uitvoeren. Na de bedenvaart, stopten ze op de terugweg ergens genaamd Ghadeer Khum (een plek in Saoedi Arabië). De Profeet (vzmh) gaf het bevel om hier te stoppen en wachtte tot iedereen die nog achter liep deze plek zou bereiken. Iedereen was verbaasd waarom ze midden in de woestijn waren gestopt, wat was er zo belangrijk dat ze moesten stoppen? De engel Gibrail was neergedaald en had een nieuwe boodschap. Namelijk dat het de laatste bedenvaart van de Profeet (vzmh) is en hierna zal hij de wereld verlaten. Wat is er nog over om aan de mensen te vertellen? De profeet (vamh) had nog niet verteld wie zijn opvolger zal zijn. Want elke andere Profeet had dat wel gedaan. Hij kreeg via Gibraiel de openbaring om dat nu wel te gaan doen.

De openbaring gaat als volgt:

O gij boodschapper
breng over wat tot u nedergezonden is
vanwege uw Heer
en indien gij dat niet doet
dan brengt gij Zijn boodschap niet over.
God zal u vrijwaren tegen de mensen.
God leidt waarlijk niet recht.
[De Heilige Koran 5:67]

Het belang van deze boodschap is duidelijk benadrukt. Het is belangrijker dan alle voorgaande boodschappen die onze Profeet (vzmh) ooit heeft gekregen. Want Allah (swt) heeft nog nooit in zijn Heilige Boek gezegd, als je deze boodschap niet hebt overgebracht, dan is je taak niet voltooid.

Nadat iedereen was verzameld, hield de Profeet (vzmh) een lange preek en hij benadrukte zijn Profeetschap en vroeg ter bevestiging of zij in hem geloven in woorden en daden dan elke andere gelovigen. Zij hebben dat bevestigd en hij zei het volgende:

“Van wie ik de leider (mawla) ben, is Ali is nu zijn leider (mawla).”  (zie bewijs 2)

De gelovigen hebben hierna Imam Ali (as) gefeliciteerd met de positie die hij kreeg. En ongeveer 120.000 mensen hebben de hand van trouw aan hem gegeven. Een bevestiging dat ze hem trouw blijven en gehoorzamen. Zelfs Umar ibn Khattab heeft dat gedaan. (zie bewijs 3)

Het martelaarschap

Imam Ali (as) ging op de 19e van de heilige maand Ramadan zijn huis uit om te gaan bidden. Hij ging de moskee binnen en hij was bezig met zijn sadja (knielende houding). Toen werd Imam Ali (as) geraakt met een giftig zwaard door Ibn Muldjim.

Er is zelfs een spreuk van Imam Ali (as) die hierover gaat: “Niemand kan mij vermoorden, behalve tijdens het gebed.”

Waarom alleen tijdens het gebed? Want Imam Ali (as) was zo sterk dat niemand hem een op een kon verslaan. Tijdens het bidden was Imam Ali (as) geconcentreerd op het gebed en wat er ook gebeurde, hij bleef zich concentreren op het gebed.

Nadat hij werd geraakt, hebben ze Ibn Mudljim aangehouden. Imam Ali (as) was thuis bij zijn zonen Hassan en Hussain (as). Ze vroegen hem wat zij moesten doen met hem. Imam Ali (as) zei toen: “Zolang ik in leven ben bepaal ik wat er met de gevangene gebeurd: Geef hem goed te eten.”

Imam Ali (as) overleed op 21 ramadan 40 AH aan zijn verwondingen en het gif.


Bronnen:

[1] Al-Ma`ārif, Page 91

[2] Al-Diyarbakri, Tarikh al-Khamis 2:275.

[3] Ibn Qutaybah, al-Ma’arif, blz 73, Muhibb al-Din al-Tabari; al-Riyad al-Nadirah fi Fadail al-Asharah 2:257.

[4] Kanz al-Ummal 6:156, al-Nisai Fahail al-Sahaba 1:296, Nur al-Din Haythami, Majma al-Zawa’id wa Manba al-Fawa’id 9:102.


Titel: The frame by frame commentary on Imam Ali’s birth in Kaba, bij Mohammad Baqer Ansari.

Titel: The life of Imam Ali ibn Abi-Talib, by Allamah Baqir Sharif Al-Qarashi, first edition: 2010.

Website: http://www.ziaraat.org/ali.php


Bewijs (1): Imam Ali (as) is in de Ka’ba geboren.

-Al-Masudi, Muruj al-Dhahab 2:2;
-ibn al-Sabbagh al-Maliki, Al-Fusul al-Muhimmah blz 29: zie foto:

Zie bewijs (voorkant)

Zie bewijs

————————————————————————————————————————————————
Boek: Al mustadrak ala al-Shahiyan
Auteur: Al Nishaboeri
Deel 3
Bladzijde 483
Hadith nummer: 6098 zie foto:

Zie bewijs


Bewijs (2)

Auteur: Ibn Hajar
Boek: Fath al Bari
Deel: 7
Bladzijde: 61

Zie bewijs

De hadith: voor wie ik de leider ben is Ali de leider, is overleverd door al Thirmidhi en al-Nisae en op vele verschillende soorten overleveringen en velen van de overleveringen zijn Saheeh.

en nog veel meer:

Ibn Hanbal, Ahmad, Manaqib `Ali b. Abi Talib  hadith 112 & v5, blz 366 nr. 22028 | Al-Bukhari al-Ta’rikh al-kabir v1, deel 1, blz. 375 | al-Mustadrak `ala al-Sahihayn  v3, blz. 116 | Ibn Hajar al-`Asqalani Al-Isabah fi tamyiz al-sahabah v4, blz. 80 | Ibn Kathir Al-Bidayah wa’l-Nihayah fi al-Ta’rikh v7, blz. 349 | Ibn Majah Sunan v1, p. 45 | al-Tirmidhi Sunan v5, blz. 633 | Ibn Hajar : Fath al Bari v7 blz 61.


Bewijs (3)

Auteur: Ahmad Ibn Hanbal
Boek: Musnad Ahmad
Deel: 30
Bladzijde: 430
Umar Ibn al khatab: Gefeliciteerd o zoon van Abu Talib, u bent leider geworden van alle gelovigen.

Zie bewijs

Deze overlevering is saheeh ( betrouwbaar). Zie bewijs


Team: Ahlalbayt4iedereen

Share.

About Author

Ahlalbayt4iedereen

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Leave A Reply