Profetische morele verhalen

0

Twee praktijken

Op een dag ging de Heilige Profeet (vzmh) de moskee in en zag twee groepen mensen die zichzelf bezighielden met twee verschillende activiteiten. Een groep was aan het bidden en het prijzen van Allah (swt), terwijl de andere groep bezig was met het lesgeven en leren. Hij glimlachte en zei: “Beide groepen verrichten nobele daden en zullen perfectie bereiken met waar zij zich oprecht mee bezighouden en daar gezegend voor zijn. Echter, ik ben gezonden om mensen te leren, hen te begeleiden op het pad van de waarheid en wijsheid.”

Nadat hij dit gezegd had, ging de Heilige Profeet (vzmh) richting de groep die zich bezighield met het leren en onderwijzen en raakte actief betrokken bij hun werk.

Allah (swt) en Zijn Profeten

Het was na middernacht. Umme Selama draaide zich in bed om en zag dat de Heilige Profeet (vzmh) zich niet in bed bevond. Ze stond op om hem (vzmh) te vinden en zag hem (vzmh) huilend in een hoek van het huis staan, met handen verheven in het gebed.

Ze hoorde het volgende: ‘O Schepper van het universum! Alstublieft, beroof mij niet van de zegeningen die U mij geschonken heeft.. Heer! Bescherm mij tegen het kwaad van mijn vijanden en de mensen die jaloers zijn. O, Meester van het universum! Laat niet de ondeugden die U uit mijn buurt heeft gehouden, mij verontreinigen. O, Soeverein der beide werelden! Wees niet boos op mij, zelfs niet voor een ogenblik.’

Bij het horen van zijn (vzmh) gebed, begon Umme Selma te rillen uit angst voor zichzelf. Ze ging zitten en begon te huilen. Haar gesnik werd zo luid dat de Heilige Profeet (vzmh) haar had gehoord. Hij ging naar toe en vroeg haar teder:

‘Umme Selma, waarom ben je zo aan het snikken? Wat is er?’

‘Waarom zou ik niet huilen?’ Zei ze. ‘U heeft de meest vooraanstaande en eervolle positie in de ogen van de Almachtige. U bent dicht bij Hem als Zijn uitverkoren Boodschapper (vzmh). Ondanks dit, bent u bang en smeekt u Hem zich niet aan u te ergeren, zelfs niet voor een moment. Vertel me, wat moet dan het niveau van angst worden voor gewone mensen zoals ik?’

De Heilige Profeet (vzmh) antwoordde:

‘Umme Selma! Hoe kan ik zelfvoldaan zijn over de positie die Hij heeft gekozen voor mij? Profeet Yunus werd maar voor een moment alleen gelaten, en je weet wat voor problemen hij te verduren kreeg.’


Bron: Korte verhalen van de Ahlalbayt (as) door Ayatollah Murtadha Mutahhari (ra)

Share.

About Author

Wij zijn tot uw dienst! Deel deze informatie a.u.b. met uw vrienden en familie. Heeft u een vraag, opmerking of een klacht? Stuur ons via de contactformulier een email. Wij zullen het snel beantwoorden, Dank U!

Leave A Reply